Fagmøteserie om elektrifisering av kollektivtransport

Elektriske busser blir for tiden satt i drift i mange norske byer. Det er mange spennende utfordringer som følger med denne utviklingen – teknisk, funksjonelt og organisatorisk.

NVTF er i gang med en serie med nettbaserte fagmøter der vi ønsker å skape en møteplass for kunnskap og erfaringsutveksling.

Det første møtet var den 9. november med byene Oslo og Drammen. Da holdt Snorre Lægran fra Ruter og Terje Sundfjord fra Brakar orienteringer om erfaringer så langt og hva planene deres er for videre satsinger.

Møteserien er planlagt med fire digitale møter og fokus på to til tre byer i hvert møte. Det neste møtet blir i slutten av januar, og da med erfaringer fra Bergen, Haugesund og Stavanger.

Hvert møte vil antakelig ha tre foredrag. Det blir representanter fra kollektivselskapene og egne innlegg om teknologiske tema knyttet til elektrifisering. F eks:

  • Batteriteknologi og -kostnader
  • Ladingsalternativ
  • Samfunnsøkonomi
  • Miljøaspektet inklusiv etterbruk av batteripakker
  • Andre elektrifiseringsaktiviteter innenfor kollektivtransport (båt, ferge og fly)