Årsmøte NVTF Østlandet, mandag 1. april på Kulturhuset

NVTF Østlandet avholdt årsmøte mandag 1. april kl. 16:00, i «Drivhuset» på Kulturhuset i Oslo sentrum.

Innkalling og årsmelding kan du laste ned fra denne siden.