Årsmøte NVTF Østlandet den 17. april i Oslo

NVTF Østlandet arrangerte 11 fagmøter i 2017 med til sammen godt over 400 deltakere. Flest påmeldte var det på «Bilfritt byliv» der 80 faginteresserte møtte fram for å få vite mer om denne satsingen i Oslo. Avdelingen har stabilt medlemstall, solid økonomi og er godt rustet til å ta imot flere medlemmer.

Det avholdes årsmøte den 17. april klokken 17 på Kulturhuset (Youngs gate 6, Oslo sentrum). Se vedlagt innkalling og saksunderlag.

Valgkomiteen innstilling blir gjort tilgjengelig straks den er klar, evt legges den frem i årsmøtet.