Årsmøte NVTF Midt-Norge, tirsdag 8. mai i Trondheim

NVTF Midt-Norge avholder årsmøte i etterkant av fagmøtet om hydrogensatsing for kollektivtransport i Norge.

Innkalling og årsmelding kan du laste ned fra siden her.

Mer informasjon og påmelding til fagmøtet hydrogensatsing for kollektivtransport >> 

Vel møtt!