Årsmøte NVTF Midt-Norge, tirsdag 4. juni i Trondheim

NVTF Midt-Norge avholder årsmøte i etterkant av fagmøtet om gateprosjektene i Trondheim.

Innkalling og årsmelding kan du laste ned fra siden her.

Mer informasjon om fagmøtet om gateprosjektene i Trondheim >>