Årsmøte i NVTF Midt-Norge

Lokalavdelingen med tilhold i Trondheim avholder sitt utsatte årsmøte den 29. oktober kl 1400. Møtet gjennomføres digitalt.

Saksliste årsmøte NVTF avdeling Midt-Norge:
1. Valg av møteleder og referent, samt to personer til å skrive under protokollen
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av årsmelding (vedlagt)
4. Godkjenning av regnskap (ettersendes)
5. Godkjenning av budsjett (ettersendes)
6. Valg (vedlagt)
7. Oppnevne valgkomité for 2021.
8. Innspill til videre arbeid i styret i NVTF og tips til program for høsten 2020
9. Eventuelt

Send påmelding til årsmøtet til styreleder Elin Øvren (elin.ovren@trondheim.kommune.no). Da får du tilsendt lenke til det digitale møtet.