Årsmøte 2021 NVTF Østlandet den 11. mai

NVTF Østlandet avholder årsmøte tirsdag 11. mai kl. 17:00. Styret har fattet vedtak om at årsmøtet gjennomføres digitalt. Medlemmer må derfor melde seg på for å få tilsendt lenke til web-møtet.

Innkalling følger vedlagt på siden her. Øvrige saksdokumenter blir tilgjengelig via denne websiden en uke før møtet.

Dato: 11. mai 2021
Klokkeslett: 17:00
Webmøte på Teams. Invitasjonslenken blir sendt ut etter påmelding.
Frist for innmelding av saker: Tirsdag 4. mai (sendes Sara Polle)
Påmelding til: sara.polle@sweco.no innen 10. mai 201

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av møteleder
2. Årsmelding 2020
3. Regnskap 2020
4. Revisjonsberetning 2020
5. Innmeldte saker
6. Program for 2021, herunder budsjett 2021
7. Valg