Heldags ITS-seminar i Trondheim 9. mars – gratis for NVTF-medlemmer

NTNU Trafikkteknisk senter og Statens Vegvesen Vegdirektoratet arrangerer heldags ITS-seminar torsdag 9. mars. NVTFs medlemmer inviteres til å delta kostnadsfritt på hele eller deler av seminaret. Nøyaktig tid og sted kommer snart, hold av datoen og meld deg på allerede nå!

Les mer »

Fagmøte Oslo 9. mars: Vegtiltak for byutvikling – hvem betaler og hvem får nytten?

Flere byutviklingsområder krever omfattende tiltak i vegsystemet. Både Skøyen, Filipstad, Furuset og Hovinbyen er eksempler på store prosjekter som krever nye grep og nye samarbeidsformer. Fagmøte i regi av NVTF Østlandet i samarbeid med PF Samferdsel og Tekna Oslo. 

Les mer »

Manglerudprosjektet – Oslos siste store vegprosjekt?

NVTF Østlandet arrangerte fagmøte den 17. november med utgangspunkt i at det er mange målkonflikter og dilemmaer knyttet til store vegprosjekter med tunnelløsninger i by. Dette var det siste fagmøtet i serien med tunnel som tema.

Les mer »

Veien til fossilfri transport – hvilke praktiske tilpasninger kreves?

Omleggingen til utslippsfri transportsektor krever nytenkning og transformasjon. Oslo kommune har høye ambisjoner om reduksjon av utslipp, RUTER har som mål at kollektivtrafikken skal være fossilfri 2020 og Asko er av de store varedistributørene som har strategi for å gå over til miljøvennlig varedistribusjon.

Les mer »

Delingsøkonomi – hvordan kan det påvirke våre reisevaner og kutte utslipp?

Delingsøkonomi er blitt et hett tema i samfunnsdebatten. Ny teknologi gir uante muligheter for å koble folk direkte enten det er for salg, utleie eller samkjøring. Det har imidlertid vært stor debatt om utfordringer som slike uregulerte delingssystemer fører med seg. Tilgjengelighet via digitale plattformer med ulike apper er mange, og det tilbys både bil […]

Les mer »