Generalforsamling NVTF 2017

NVTF avholder generalforsamling den 25. april 2017 kl 1600 i Oslo. Den er planlagt slik at den blir gjennomført i forkant av fagmøte om tids- og miljødifferensierte bomtakster i regi av NVTF Østlandet.

Les mer »

Vegtiltak for byutvikling – hvem betaler og hvem får nytten?

Flere byutviklingsområder krever omfattende tiltak i vegsystemet. Både Skøyen, Filipstad, Furuset og Hovinbyen er eksempler på store prosjekter som krever nye grep og nye samarbeidsformer. Terje Rognlien, leder for sekretariatet i Oslopakke 3 og Anders L Solheim, seksjonsleder Hovinbyen innledet til debatt.

Les mer »

Heldags ITS-seminar i Trondheim 9. mars

NTNU Trafikkteknisk senter og Statens Vegvesen Vegdirektoratet arrangerte heldags ITS-seminar torsdag 9. mars. NVTFs medlemmer var invitert til å delta. 

Les mer »

Studiestipend våren 2017 – både NVTF og NVF

NVTF er medlem i Nordisk vegforum (NVF) som nylig kunngjorde informasjon om studiestipend med søknadsfrist 1. april. NVTF har også sin egen ordning med støtte til studentoppgaver. Vi har valgt å sette søknadsfrist nært NVF sin slik at studenter kan vurdere å søke begge steder med tilnærmet samme søknad.

Les mer »

Manglerudprosjektet – Oslos siste store vegprosjekt?

NVTF Østlandet arrangerte fagmøte den 17. november med utgangspunkt i at det er mange målkonflikter og dilemmaer knyttet til store vegprosjekter med tunnelløsninger i by. Dette var det siste fagmøtet i serien med tunnel som tema.

Les mer »

Veien til fossilfri transport – hvilke praktiske tilpasninger kreves?

Omleggingen til utslippsfri transportsektor krever nytenkning og transformasjon. Oslo kommune har høye ambisjoner om reduksjon av utslipp, RUTER har som mål at kollektivtrafikken skal være fossilfri 2020 og Asko er av de store varedistributørene som har strategi for å gå over til miljøvennlig varedistribusjon.

Les mer »

Delingsøkonomi – hvordan kan det påvirke våre reisevaner og kutte utslipp?

Delingsøkonomi er blitt et hett tema i samfunnsdebatten. Ny teknologi gir uante muligheter for å koble folk direkte enten det er for salg, utleie eller samkjøring. Det har imidlertid vært stor debatt om utfordringer som slike uregulerte delingssystemer fører med seg. Tilgjengelighet via digitale plattformer med ulike apper er mange, og det tilbys både bil […]

Les mer »